skip to Main Content

Временно затваряне на част от пътното платно на ул. „Проф. Крикор Азарян“

Във връзка с извършване на строителни  дейности на обект: „Уличен водопровод КЛ. 99, Ø160 ПЕВП по ул. „Акад. Райна Ангелова Георгиева“,  (О.Т504-О.Т.34-О.Т.33-О.Т.32) от съществуващ водопровод DN150 чугун , находящ се по улицата до О.Т.32, уличен водопровод гл. кл. 5, Ø200 ПЕВП по ул. „Проф. Крикор Азарян“ (О.Т.32-О.Т.36) от водопровод Ø160 ПЕВП при О. Т. 32 по улицата в западна посока до СВО на УПИ VІІ-5612,  кв. 7, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, от 26.02.2024 г. до 31.03.2024 г. се налага временно затваряне на пътното платно на ул. „Проф. Крикор Азарян“ в учасъка от кръстовището с ул. „Проф. Живко Сталев“ в западна посока до О.Т. 89 и на проектното трасе на ул. „Акад. Райна Ангелова Георгиева“ от кръстовището с ул. „Проф. Крикор Азарян“ при О.Т.32 в северна посока до съществуващото пътно платно.

По време на строителството достъпът до имотите по ул. „Проф. Крикор Азарян“ ще се осъществява от кръстовището с ул. „Акад. Борис Стефанов, а по ул. „Акад. Райна Ангелова Георгиева“ от кръстовището с ул. „Проф. д-р Иван Странски“.

 

Възложител на строежа: „Столична община“.

Строител: ЕТ „Йони – ДМ – Йонко Стоилов“.

Back To Top