skip to Main Content

График за стесняване на пътното платно на ул. „3-та“, м. „Малинова долина“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Многофункционална жилищна сграда с магзини и подземн гаражи“ в УПИ І-3294, кв. 52, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та част“, район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „3-та“ пред лицето на описания строеж и затваряне на участъка от ул. „Проф. Крикор Азрян“ в източна посока от кръстовището с ул. „3-та“ на следните дати:

  • 13.01.2022 г. от 13.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
  • 15.01.2022 г. от 09.00 до 12.00 часа – доставка на арматура.
  • 18.01.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
  • 22.01.2022 г. от 08.00 до 13.00 часа – бетонови работи.
  • 24.01.2022 г. от 13.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
  • 29.01.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
  • 29.01.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
  • 31.01.2022 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
  • 02. 02.2022 г. от 14.00 до 17.00 часа – доставка на арматура.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top