skip to Main Content

Започва изграждането на обществен паркинг в кв. 270 в „Студентски град“

В имот с идентификатор 68134.1605.4776 – публична общинска собственост, кв. 270, м. „Студенстки град“, започва изграждането на обществен паркинг за широко обществено ползване.

Очаква се строителните дейности да приключат до 30 дни, считано от 27.10.2023 г., при подходящи метеорологични условия.

Извиняваме се за временното неудобство от извършваните строителни дейности по обекта!

Back To Top