skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Акад. Петко Стайнов“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ХVІІ-144, кв. 12, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, ул. „Акад. Петко Стайнов“, участъкът пред строежа ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства на дата 30.09.2022 г. от 08.00 до 14.30 часа.

Участъкът няма да се затваря за преминаване на пешеходци.  

Строител: „Стевал – 78“ ЕООД

Back To Top