skip to Main Content

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Данов“

Във връзка с изпълнение на сградни водопроводни и канални отклонения на обект: „Многофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-4838, 4839 и УПИ ІV-4838, кв. 20, м. „Студентски град“, за периода от 24.10.2022 г. до 04.11.2022 г. ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства участък от ул. „Проф. Христо Данов“ между  студентски общежития бл. 34 и бл. 36.

Изпълнител: „Райкомерс конструкшън“ ЕАД.

Back To Top