skip to Main Content

Изкопни дейности по западния тротоар на ул. „Акад. Борис Стефанов“

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на обект: „Външно електрозахранване на Общежитие с търговски площи и подземни гаражи“ в УПИ ІV-за КОО, кв. 111, м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, от дата 21.02.2022 г. до 07.04.2022 г. ще бъдат извършвани изкопни работи по западния тротоар на ул. „Акад. Борис Стефанов“ в участъка от кръстовището с ул. „Йордан Йосифов“ до кръстовището с ул. „Джон Ленън“.

По време на строителството преминаването по тротоара ще бъде затруднено.

Back To Top