skip to Main Content

Непрекъсваеми строителни работи на обект в кв. 11А във „Витоша-ВЕЦ Симеоново“ на 17 август

Днес 17.08.2023 г. (четвъртък) поради извършване на непрекъсваеми строителни работи (наливане и шлайфане на фундаментна плоча на обект: „Многофамилна жилищни сграда с гаражи“ в УПИ ХХІХ-4817, 4818 кв. 11А, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, (строежът зад сградата на адрес ул. „Проф. Георги Златарски“ №22), се налага удължаване на работното време до 23.00 часа.

 

 

Back To Top