skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 144а в „Малинова долина“ на 12 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране) на обект: “Жилищна сграда с гаражи“, находяща се в ПИ с идентификатор 68134.1609.6247, УПИ V, кв. 144а, м. „Малинова долина – изток“, ще се извършват  шумни строителни работи на обекта от 08.00 часа до 20.00 ч. на 12.08.2023 г. (събота).

Back To Top