skip to Main Content

Непрекъсваем строителен процес на обект в кв. 138 в „Малинова долина – изток“ на 24 август

Във връзка с извършване на непрекъсваем строителен процес (бетониране) на обект: “Три жилищни сгради с гаражи“, находящи се в УПИ ІІ-3189, кв. 138, м. „Малинова долина – изток“, от 08.00 до 20.00 часа на 24.08.2023 г. (четвъртък) ще се извършват  шумни строителни работи.

 

Back To Top