skip to Main Content

Ремонтно-възстановителни работи на две спирки на масовия градски транспорт

Във връзка с изпълнението на възлагане по Договор №СОА23-ДГ56-776/27.10.2023 г., свързан с ремонта и поддръжката на уличната мрежа в СО-район „Студентски“, ви уведомяваме, че ще се извършват ремонтно-възстановителни работи на две спирки на масовия градски транспорт, а именно:

  • спирка № 1740 (Технически университет-София);
  • спирка № 0617 (пред Лесотехнически университет).

Строителните дейности се извършват от „ГБС-ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ и се очаква да приключат до 01.03.2024 г.

Възможно е, в участъците около двете спирки, да има временни затруднения за придвижването на пешеходци.

След приключване на гореописаните дейности, започват строително-ремонтни работи по източния тротоар на бул. „Св. Климент Охридски“, в участъка от ул. „Трайко Станоев“ до ул. „Софийско поле“ (спирка на МГТ №0614- срещу Лесотехнически университет).

С цел безпрепятственото и бързо извършване на предвидените дейности, молим да не паркирате моторни превозни средства в близост до гореупоменатите участъци!

Предварително се извиняваме за причиненото временно неудобство!

Back To Top