skip to Main Content

СО инвестира 5,96 млн. лв. в район „Студентски“ за тротоари, озеленяване и улично осветление

В СО-район „Студентски“ ще бъдат вложени 5,96 млн. лв. по проекта „Транспортна свързаност и достъпна среда“ на Столична община (СО), който беше одобрен на заседанието на Столичния общински съвет от 9 юни т. г.

След представен доклад от зам.-кметовете на София инж. Ангел Джоргов и Дончо Барбалов, Съветът взе решение да одобри предложението столицата да изтегли дълг от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в размер до 120 млн. лв. с цел изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа. Предстои договорът за заем да бъде подписан от кмета Йорданка Фандъкова.

Целите на проекта са да бъде повишена достъпността на градската среда за хора със затруднено придвижване до учебни заведения, спирки на градския транспорт, лечебни заведения, както и до други обществено значими сгради. Предвижда се при необходимост да бъдат поставяни тръбно-решетъчни парапети, с което да се редуцира рискът от пътнотранспортни произшествия с участие на пешеходци.

„Изпълнявайки параметрите на проектната документация, СО-район „Студентски“ планира да извърши множество ремонтни дейности“, обяви кметът Петко Горанов – „Това включва подмяна на съществуваща, но неизправна тротоарна настилка, улично осветление, подмяна на капаци, поставяне на антипаркинг колчета, поставяне на бордюри, водещи ивици и тактилни плочи за хора с увредено зрение и при нужда ремонт на изкуствени неравности“.

30% от средствата (около 1,8 млн. лв.) се очаква да се възлагат директно от СО-район „Студентски“, за което предстои откриване на обществена поръчка. Останалите 70% от предвидените средства за района ще бъдат инвестирани от Столична община при отчитане на предложения от районната администрация.

В екологичен аспект СО район „Студентски“ ще се стреми към подобряването на пешеходната инфраструктура и обособяването на безпроблемен достъп до спирките на градския транспорт, което да стимулира гражданите да използват алтернативни начини за придвижване в града – обществен транспорт, ходене пеша, велосипеди и техни еквиваленти.

„СО-район „Студентски“ смята да обърне сериозно внимание на растителността, насочвайки усилията си към залесяването на нови дървета, които да направят общината ни по-зелена и красива“, обясни инж. Сергей Господинов – главен експерт озеленяване при СО-район „Студентски“.

Повече информация:

Доклад относно предложение за поемане на дългосрочен дълг от Европейската инвестиционна банка – допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към Проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“

 

Back To Top