skip to Main Content

Стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с магaзини и подземни гаражи“ в УПИ VІІ-4233 и в УПИ VІІІ-4202, кв. 6, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, се налага стесняване на пътното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред лицето на описания имот на следните дати през месец август 2023 г.:
14.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – бетонови и товаро-разтоварни работи.
15.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
16.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
17.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
18.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
19.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
20.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
21.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
22.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
23.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
24.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
25.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
26.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
27.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
28.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
29.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
30.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
31.08.2023 г. от 8.00 до 17.00 часа – ––––//––––
Възложител на строежа: „ЕРМИТАЖ КЛАСИК“ ЕООД
Изпълнител на строежа: „ЕР КЪНСТРАКШЪНС“ ООД

Back To Top