skip to Main Content

Стесняване на участък от ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 08.09.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – бетонови работи.
– 11.09.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – бетонови работи.
– 12.09.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – бетонови работи.
– 13.09.2023 г. от 08.00 до 12.00 часа – бетонови работи.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top