skip to Main Content

Строителни работи по трасето между бл. 5, 6 и 6А,  м. „Студентски град“

Във връзка със строителството на обект: „Изместване на уличен водопровод Ø450-стомана, преминаващ през УПИ ІV-1357, 4347, кв. 50 и изграждане на нов уличен водопровод Ø450-чугун по улица /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8 – бул. “Д-р Г. М. Димитров“/, кв. 50, м. „Студентски град“, за периода от 19.04.2023 г. до 30.06.2023 г. поетапно ще бъдат извършвани строителни работи по улица-тупик О.Т.708-О.Т.8А-О.Т.8 – бул. “Д-р Г. М. Димитров“, разположена източно от бл. 6, м. „Студентски град“ и по трасето на ул. /О.Т.705-О.Т.706-О.Т.706А-О.Т.707-О.Т.708/, разположена между бл. 5 и бл. 6А,  м. „Студентски град“.

 

Изпълнител: ЕТ „ЙОНИ ДМ – Йонко Стоилов“

Back To Top