skip to Main Content

Строителни работи по ул. „Кольо Карамфилов“ в периода 18.08-13.09.2022 г.

 Във връзка с изпълнението на строежи: 

„Уличен водопровод Ø110 ПЕВП по ул. „Кольо Карамфилов“ /О.Т.109-О.Т.44б-О.Т.44а-О.Т.44/ от връзка със съществуващ водопровод Ø110 ПЕВП при О.Т.44, по улицата в южна посока до СВО за УПИ ІV-2078, кв. 49, м. „Студентски град“.

„Уличен канал ID400, кл. 86 по ул. „Кольо Карамфилов“ /О.Т.109-О.Т.44б-О.Т.44а-О.Т.44/ от СКО за УПИ ІV-2078, кв. 49 до заустване в съществуващ канал ID500 ПП, находящ се по ул. „Стоян Камбарев“ в близост до О.Т.44  м. „Студентски град“, район „Студентски“, гр. София, за периода от 18.08 2022 г. до 13.09.2022 г. ще бъдат извършвани строителни работи по ул. „Кольо Карамфилов“, както следва:

От 18.08.2022 г. до 30.08.2022 г. от кръстовището с ул. „Проф. арх. Петър Ташев“ до връзката за СКО пред  УПИ ІV-2078, кв. 49.

От 29.08.2022 г. от кръстовището с ул. „Стоян Камбарев“ до връзката за СВО пред  УПИ ІV-2078, кв. 49.

 

Back To Top