skip to Main Content

Строително-монтажни работи в Студентски град

Във връзка с „Подмяна на уличен водопровод по бул. „Д-р Г.М. Димитров“ от ул. „Проф. Христо Вакарелски“ до ул. „Проф. Христо Данов“ до същ. 160РЕ и по улица без име от ул. „Проф. Христо Данов“, кв. „Студентски град“, СО – район „Студентски“, ще бъдат извършени строително-монтажни работи в периода 01.02.2022 – 08.03.2022 г.

Back To Top