skip to Main Content

Строително-монтажни работи по западния тротоар на ул. „Проф. „Кирил Попов“

Във връзка със строителството на: „Външно електрозахранване с кабелни линии Ср.Н. 20 kV за нов ШТП, нов Шахтов ТП 2х800 kVА/20/0,4 kV и кабели Н.Н. за „Жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІ-4464, кв. 53, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а и 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 29.09.2023 г. до 27.10.2023 г. ще се извършват изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи по трасето както следва:
1. По западния тротоар на ул. „Проф. „Кирил Попов“ в участъка между ул. „Проф. д-р Иван Странски“ и ул. „Проф. Крикор Азарян“ за следните периоди:
– 28.09.2023 г. – 29.09.2023 г.
– 05.10.2023 г. – 07.10.2023 г.
– 12.10.2023 г. – 14.10.2023 г.
– 19.10.2023 г. – 21.10.2023 г.
– 26.10.2023 г. – 27.10.2023 г.
2. За периода от 25.09.2023 г. до 27.10.2023 г. по източния тротоар на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІ-4464, кв. 53.

Изпълнител: „Електрисити“ ЕООД

Back To Top