skip to Main Content

Строително-монтажни работи по трасето на югозападния тротоар на ул. „Проф. Иван Венедиков“

Във връзка със строителството на обекти: „Външно електрозахранване на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІ-3019, кв. 2, „Външно електрозахранване на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ VІІІ-3053, кв. 2 и „Изместване на електрически съоръжения, засегнати от строителството на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІХ-3053, кв. 2, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, СО-район „Студентски“, гр. София, за периода от 05.10.2023 г. до 05.12.2023 г. ще бъдат извършвани строително-монтажни работи по трасето на югозападния тротоар на ул. „Проф. Иван Венедиков“  в участъка между ул. „21-ви век“ и ул. „Димитър Цолов“, и в трасето на югоизточния тротоар на ул. „Димитър Цолов“ пред строежа в УПИ VІІ-3019.

Изкопни работи на строежа ще се извършват без затваряне на пътните платна.

 

Строител: „ЕЛЕКТРОСТРОЙМОНТАЖ-ЕСМ“ ЕООД

Back To Top