skip to Main Content

Строително-монтажни работи по бул. „Д-р Г. М. Димитров“

  1. Във връзка с извършване на етап 4 и 5 на строеж: „Подмяна на уличен водопровод по бул. „Д-р Г. М. Димитров“ от ул. „Проф. Христо Вакарелски“ до ул. „Проф. Христо Данов“ до съществуващ водопровод Ø160 РЕ, м. „Студентски град“, р-н Студентски“, гр. София, за периода от 09.03.2022 г. до 15.03.2022 г. ще се стесни южното пътното платно на бул. „Д-р Г. М. Димитров“ в участъка от кръстовището с ул. „Проф. Христо Вакарелски“ до кръстовището с безименната улица при филиала на Факултета по приложни изкуства към Националната художествена академия.
  1. Във връзка с извършване на етап 6 на строеж: „Подмяна на уличен водопровод по улица без име от ул. „Проф. Христо Данов“ до ул. „Стоян Камбарев“, м. „Студентски град“, р-н Студентски“, гр. София, за периода от 14.03.2022 г. до 25.03.2022 г. ще се стесни пътното платно на безименната улица в участъка на строежа.

Възложител на строежа: „Софийска вода“ АД

Изпълнител на строително-монтажните работи: „ГЕЛАК“ ООД.

Back To Top