skip to Main Content

„Топлофикация“ ще извърши авариен ремонт на колектор зад блок 86Б в „Мусагеница“

На 14.12.2022 г. (сряда) от 09:00 ч. „Топлофикация София“ ще извърши авариен ремонт на колектор зад блок 86Б, вх. „В“, в кв. „Младост 1 – Мусагеница“. Предвиждат се изкопни работи и премахване на три саморасли дървета, корените на които са компрометирали тръбите на „Топлофикация“.

За целта движението на МПС ще бъде временно затруднено.

СМР ще бъдат извършени от 09:00 ч. на 14.12.2022 г. до завършване.

Прекъсването на топлоснабдяването ще бъде в рамките на 48 часа

Временната организация на движението ще бъде съгласно Глава IV от Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (обн. ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г., изм. и доп. ДВ, бр. 34 от 12.05.2015 г.).

Необходимите възстановителни работи по нарушените благоустройствени фондове ще бъдат извършени за сметка на „Топлофикация“ при благоприятни метеорологични условия. Възстановяването на съответните настилки ще се извърши от фирма „Настилки 2019” ДЗЗД – гр. София. Сроковете и гаранциите са договорени с фирмата и са съобразени със сроковете и гаранциите, определени от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, приета с решение №772 на СОС.

Back To Top