skip to Main Content

Датите за събитията по проект „Дари плазма – Дари живот на трима“ вече са определени

След няколкократни срещи с ръководството на Националната спортна академия, Техническия университет, Американския университет в София, Студентска поликлиника и СО-район „Студентски“ бяха уточнени датите и локацията на трите семинара и двете срещи, които са част от проекта „Дари плазма – Дари живот на трима“, които Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ изпълнява по Програма „Европа“ на Столична община. Партньори на проекта са СО-район „Студентски“ и Първа частна математическа гимназия.

Ето графикът на срещите и семинарите:

17 май – 10-16 ч. – Семинар за лекари. Място на провеждане – Американски Университет в София, зала 201 на Център за образование и култура „Илиев“ в Студентски град https://www.aubg.edu/aubg-sofia

18 май – 10-16 ч. Семинар за лекари. Място на провеждане – Студентска поликлиника, 4 етаж – https://dcc5-sofia.com/

19 май – 10-16 ч. – Семинар за потенциални донори, преболедували КОВИД-19 и техни близки – Национална спортна академия – сграда Ректорат, зала А3 на първия етаж. https://www.nsa.bg/bg/page,139

20 май – 12.30-14 ч. – Технически Университет София – между първи и втори блок и във фоайето на Библиотечно-информационния център – среща с потенциални донори на реконвалесцентна плазма- https://library.tu-sofia.bg/

22 май – 11-12.30 ч. – среща с потенциални донори, преболедували КОВИД-19 и техни близки – голяма спортна зала на НСА – Национална спортна академия – https://www.nsa.bg/bg/page,1075.

Back To Top