skip to Main Content

Стесняване на ул. „Проф. Живко Сталев“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Жилищна сграда с офиси, магазини, подземни гаражи и подпорни стени с предпазен парапет“ в УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-а, 6-а част“, СО-район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „Проф. Живко Сталев“ пред УПИ ІІІ-4139, 7050, кв. 14 ще бъде стесняван за преминаване на моторни превозни средства на следните дати:
– 01.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 02.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 03.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – бетонови работи.
– 04.11.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 07.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 07.11.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 08.11.2022 г. от 08.00 до 16.00 ч. – бетонови работи.
– 09.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 10.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 11.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 11.11.2022 г. от 08.00 до 13.00 ч. – бетонови работи.
– 14.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 14.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 16.11.2022 г. от 08.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 18.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 18.11.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 21.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 21.11.2022 г. от 08.00 до 13.00 ч. – бетонови работи.
– 23.11.2022 г. от 13.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 24.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 25.11.2022 г. от 08.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 28.11.2022 г. от 08.00 до 14.00 ч. – доставка на материали.
– 28.11.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.
– 29.11.2022 г. от 08.00 до 13.00 ч. – бетонови работи.
– 30.11.2022 г. от 12.00 до 17.00 ч. – бетонови работи.

Изпълнител: „ТЕ ТРЕЙД ГРУП“ ООД

Back To Top