skip to Main Content

Затваряне за МПС участък от улица „21-ви век“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „ Многофамилна жилищна сграда“ в УПИ ХVІ-5005, кв. 7, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, участък от уличното платно на ул. „21-ви век“ между ул. „Иван Славейков“ и безименна улица, разположена южно от комплекс „Окрид хилс“, ще бъде затворен за преминаване на моторни превозни средства на 27.01.2022 г. от 08.00 до 17.00 часа.

За периода на затварянето на ул. „21-ви век“, обиколните маршрути за моторни превозни средства ще са по ул. „Иван Славейков“ – ул. „Проф. Кирил Попов“-безименна улица южно от комплекс „Окрид хилс“  или по бул. „Симеоновско шосе“.  Участъка няма да се затваряне за преминаване на пешеходци.  

Строител: „Лъки Строй – 2011“ ЕАД

Back To Top