skip to Main Content

Временна организация на движението по бул. „Симеоновско шосе“

Във връзка със строителството на „Дубльр на колектор на бул. „Симеоновско шосе“, за периода от 01.07.2024 г. до 31.07.2024 г. ще  бъдат извършвани изкопни, строително-монтажни и възстановителни работи по бул. „Симеоновско шосе“ в участък от О.Т. 71 (кръстовището с ул. „Еньо Вълчев“) до О.Т.72 (кръстовището с ул. „Едуард Генов“), както следва:

  • От 01.07.2024 г. до 20.07.2024 г. – изкопни работи.
  • От 03.07.2024 г. до 22.07.2024 г. – полагане на тръби, направа на ревизионни шахти и сградни канализационни отклонения.
  • От 12.07.2024 г. до 31.07.2024 г. – възстановителни дейности.

По време на строителството движението по бул. „Симеоновско шосе“ в участък от О.Т. 71 (кръстовището с ул. „Еньо Вълчев“) до О.Т.72 (кръстовището с ул. „Едуард Генов“), ще се извършва само в десните ленти, без изпреварване.

Възложител: Столична община

Back To Top