skip to Main Content

55 СУ „Петко Каравелов“ обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост с цел осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене

обявлени_конкурс_55

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Документация за участие в конкурса

Заповед № 2098-2121/27.06.2023 г. на директора на 55 СУ „Петко Каравелов“
Заповед № РСТ23-РД09-167/19.06.2023 г. на кмета на СО-район „Студентски“;
Заповед № СОА23-РД92-186/07.06.2023 г. на кмета на Столична община

Back To Top