skip to Main Content

Писмо от кмета на Столична община относно извършване на адресни регистрации в обекти „Ателие“

Във връзка с извършване на адресни регистрации на обекти „Ателие“, кметът на Столична община – Йорданка Фандъкова, изпрати уведомително писмо до кметовете на районните администрации, че липсва законова предпоставка за извършване на регистрация по постоянен или настоящ адрес в подобен тип обекти, тъй като те не служат за задоволяване на жилищни нужди по смисъла на §5, т. 30 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.  

Приложение:

Писмо относно извършване на адресни регистрации в обекти „Ателие“, на основание изменение на Закона за устройство на територията

Back To Top