skip to Main Content

Съобщение за затваряне на безименна улица – тупик, излизаща на „Едуард Генов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности/бетонови работи/на обект: „Сграда с преобладаващо жилищно предназначение с жилища, магазини, офиси, подземен гараж и ограда“ в УПИ ХІІІ-1361, /ПИ с идентификатор 68134.1607.1361/, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на улица „Проф. Атанас Иширков“ при кръстовището с ул. „Проф. Стефан Димитров“

Във връзка с извършване на строеж: „Външно топлозахранване и абонатни станции на жилищни сгради в УПИ І-2904, кв. 278а и УПИ ІІ, кв. 278, м. „Студентски град“, за периода от 01.02.2021 г. до 28.02.2021 г. ще се стесни пътното платно на улица „Проф.…

Прочетете повече

Съобщение за строително-монтажни работи в кв. 4а, „Витоша – ВЕЦ Симеоново“

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756, /68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на…

Прочетете повече

Стесняване на пътното платно на улица „Георги Русев“

Във връзка с извършване на строеж: „Уличен водопровод по ул. О.Т.226 до О.Т.182 /участък от 70 м. в югоизточния край на ул. „Георги Русев“ до кръстовището с безименна улица при О.Т. 182 и участък от 57 м. в североизточна посока…

Прочетете повече

Възстановяване на настилките по ул. „Георги Русев“, кв. „Малинова долина“

Във връзка с извършване на строеж:  „Подмяна на съществуващ уличен канал по ул. „Георги Русев“ от О.Т.224 до О.Т.220 /от кръстовището с ул. „3-та“ до кръстовището с безименна улица при бл. 26/ и от О.Т.220 до О.Т.217 пред бл. 29А,…

Прочетете повече

Затваряне на участък от ул. „Проф. Христо Вакарелски“

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756,/68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на ул.…

Прочетете повече

Затваряне за МПС участък на ул. „Софийско поле“ в кв. „Дървеница“

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи на обект: Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи“ в УПИ ІІІ-1184, кв. 5, м. „Дървеница“, гр. София, се налага затваряне за моторни превозни средства на улица „Софийско поле“ в…

Прочетете повече
Back To Top