skip to Main Content

Реконструкцията на ДГ №16 към 07.12.2020 г.

Към 07.12.2020 г. строително-монтажните работи на ДГ №16 "Приказен свят" са спрямо обявения линеен график. Завършени са всички работи, свързани с укрепване на носещата конструкция на реконструираната част; Изпълнени бетонните работи, свързани с изграждането на пристройките, като в момента се…

Прочетете повече
Back To Top