skip to Main Content

Декларации на служителите на район „Студентски“ по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2
Албена Димитрова Главен юрисконсулт
Александра Никоевска Старши юрисконсулт Декларация Към РСТ22-ПК01-55-[1]/16.05.2022 
Амарила Найденова Технически сътрудник
Анахита Лилова Главен специалист Декларация Декларация РСТ21-ПК01-4-[1]/16.04.2021
Ани Тодорова Началник на отдел
Анна Ангелова Финансов контрольор
Арсо Хавальов Главен инженер Декларация Декларация РСТ20-ПК01-3-[1]
Биляна Методиева Главен специалист
Божидар Трайчев Главен експерт Декларация РСТ22-ПК01-60
Валентина Стоева Началник на отдел
Ваня Пандазиева Старши счетоводител Декларация Декларация РСТ20-ПК01-65-[1]
Ваня Николова Старши експерт
Василена Георгиева Старши експерт
Галина Атанасова Началник на отдел Декларация Декларацив РСТ20-ПК01-6-[1]
Гергана Райкова Началник на отдел
Грозданка Гешева-Великова Главен експерт
Дарин Стефанов Старши специалист Декларация Декларация РСТ21-ПК01-12-[1]
Десислава Георгиева Главен експерт
Десислава Костадинова Началник на отдел Декларация Декларация РСТ20-ПК01-62-[1]
Десислава Стойкова Главен юрисконсулт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-68-[1]
Диан Димов Главен архитект Декларация
Димитър Ирибозов Старши инспектор  Декларация Към РСТ22-ПК01-61-[1]
Димитър Митренцев Главен експерт  Декларация РСТ22-ПК01-1-[1]
Добромира Мицева Старши специалист Декларация РСТ21-ПК01-65
Евгения Шопова Главен експерт
Евелина Малешевска-Тодорова Главен експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-57
Елена Велева Главен специалист
Елена Костадинова Главен експерт
Здравка Давидкова Младши експерт
Ива Иванова Старши специалист
Иван Гърбов Главен специалист
Илиян Атанасов Старши специалист
Ирина Кривошиева Секретар
Йоан Стойчев Специалист Декларация Декларация РСТ20-ПК01-66
Катя Христова Главен експерт Декларация
Костадин Бойчин Началник на отдел Декларация Декларация РСТ20-ПК01-55-[1]
Лили Гюрова Старши счетоводител
Людмила Любенова Специалист Декларация
Марияна Цанева Старши счетоводител Декларация Декларация РСТ21-ПК01-2/02.02.2021
Невена Баева Старши счетоводител
Невин Шеремед Главен експерт
Николина Шопова Специалист Декларация
Памела Денчева Старши експерт Декларация РСТ21-ПК01-67-[1]
Пенка Миленова-Захариева Главен специалист
Румяна Димитрова Главен експерт Декларация
Румянка Алексиева Главен специалист
Сергей Господинов Главен експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-2-[1] 
Стефан Димитров Старши експерт  Декларация РСТ21-ПК01-58-[1] 
Стефан Маринов Старши експерт Декларация РСТ21-ПК01-68-[1]
Стефка Борисова Главен специалист
Стефка Йорданова Старши счетоводител Декларация РСТ21-ПК01-64
Теменужка Тодорова Началник на отдел
Теодора Миликина Младши експерт
Христо Ветрилов Старши експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-60-[1]
Цветанка Панова Касиер Декларация
Цветелина Лилова Главен експерт
Юлия Маринова Старши юрисконсулт
Янита Ангелова Старши счетоводител
Back To Top