skip to Main Content

Декларации на служителите на район „Студентски“ по чл. 35, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ

Име, фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2
Албена Димитрова Главен юрисконсулт
Александра Никоевска Старши юрисконсулт Декларация Към РСТ22-ПК01-55-[1]/16.05.2022 
Амарила Найденова Технически сътрудник
Анахита Лилова Главен специалист Декларация Декларация РСТ21-ПК01-4-[1]/16.04.2021
Ани Тодорова Началник на отдел
Анна Ангелова Финансов контрольор
Арсо Хавальов Главен инженер Декларация Декларация РСТ20-ПК01-3-[1]
Биляна Методиева Главен специалист
Божидар Трайчев Главен експерт Декларация РСТ22-ПК01-60
Ваня Николова Старши експерт
Василена Георгиева Старши експерт Декларация РСТ22-ПК01-59
Галина Атанасова Началник на отдел Декларация Декларацив РСТ20-ПК01-6-[1]
Дарин Стефанов Старши специалист Декларация Декларация РСТ21-ПК01-12-[1]
Десислава Георгиева Главен експерт
Десислава Костадинова Секретар Декларация Декларация РСТ20-ПК01-62-[1]
Десислава Стойкова Главен юрисконсулт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-68-[1]
Диан Димов Главен архитект Декларация
Димитър Ирибозов Старши инспектор  Декларация Към РСТ22-ПК01-61-[1]
Димитър Митренцев Главен експерт  Декларация РСТ22-ПК01-1-[1]
Евгения Шопова Главен експерт
Евелина Малешевска-Тодорова Главен експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-57
Елена Велева Главен специалист
Елена Костадинова Главен експерт
Здравка Давидкова Младши експерт
Ива Иванова Старши специалист
Иван Гърбов Главен специалист
Илиян Атанасов Старши специалист
Йоан Стойчев Специалист Декларация Декларация РСТ20-ПК01-66
Катя Христова Главен експерт Декларация
Костадин Бойчин Началник на отдел Декларация Декларация РСТ20-ПК01-55-[1]
Людмила Любенова Специалист Декларация
Невена Баева Старши счетоводител
Николина Шопова Специалист Декларация
Памела Денчева Старши експерт Декларация РСТ21-ПК01-67-[1]
Пенка Миленова-Захариева Главен специалист
Румяна Димитрова Главен експерт Декларация
Румянка Алексиева Главен специалист
Сергей Господинов Главен експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-2-[1] 
Стефан Маринов Старши експерт Декларация РСТ21-ПК01-68-[1]
Стефка Йорданова Старши счетоводител Декларация РСТ21-ПК01-64
Теменужка Тодорова Началник на отдел
Теодора Миликина Младши експерт
Христо Ветрилов Старши експерт Декларация Декларация РСТ20-ПК01-60-[1]
Цветанка Панова Касиер Декларация
Цветелина Лилова Главен експерт
Юлия Маринова Старши юрисконсулт
Back To Top