skip to Main Content

На територията на район „Студентски” се намират две общински, едно държавно и две частни училища, шест обединени детски заведения, една детска ясла и една детска млечна кухня.

Детските заведения в район „Студентски“ са разположени териториално по квартали:

 1. ДГ № 10 „Чeбурашка” ж. к. „Мусагеница”, ул. „Проф. Арх. Станчо Белковски“ № 16; Директор: Виолета Дряновска, тел.: 02/871 90 67;
 2. ДГ № 12 „Лилия”, ж. к. „Мусагеница”, ул. „Боян Дановски” № 3 до бл. 96; Директор: Юлия Георгиева, тел.: 02/871 91 73;
 3. ДГ № 16 „Приказен свят”, ж. к. „Студентски град”, ул. „Атанас Манчев” № 1; Директор: Николина Ангелова, тел.: 02/862 – 87 – 41;
 4. ДГ № 72 „Приказка без край“ ж. к. „Дървеница”, ул. „Белимел” № 11; Директор: Ана Зографова;
 5. ДГ № 78 „Детски свят”, ж. к. „Дървеница” , ул. „Айдемир” № 4; Директор: Светла Кенанова, тел.: 02/885 76 76;
 6. ДГ № 79 „Слънчице” ж. к. „Студентски град”, ул. „Джон Ленън” №  10 ; Директор: Елеонора Стоименова, 02/868 13 12;
 7. ДЯ №69 – ж. к. „Студентски град”, ул. „Йордан Йосифов” № 1; Директор: Силвия Пандева, 02/868 31 03;
 8. Детска млечна кухня – ж. к. „Студентски град”, ниско тяло на бл. 14; Инструктор по хранене: Силвия Петрова, тел.: 02/962-46-52

Частни детски ясли и градини

 1. Детска градина „Албертино“ 
 2. Детска ясла и детска градина „Светлина“

Общински училища:

 1. 8-мо СУ „Васил Левски”, ж. к. „Мусагеница” ул. „Полк. Г. Янков“ № 3; Директор: Милена Аначкова, тел.: 02/871-91-76;
 2. 55-то СУ „Петко Каравелов”, ж. к. „Дървеница”, ул. „Дъбница” № 3; Директор: Таня Иванчева, 02/877-75-49;

Държавно училище:

 1. Професионална гимназия по телекомуникации

Частни училища:

 1. Международнагимназия „Проф. д-р Васил Златарски”
 2. Основно училище „Светлина“
 3. Училищен комплекс „Азбуки“

 
Район „Студентски” е уникален с намиращия се на негова територия Студентски град, където са концентрирани следните висши учебни заведения, в които се обучават близо 30 000 студенти:

 1. „Университет за национално и световно стопанство”
 2. „Техничеки университет“
 3. „Химикотехнологичен и металургичен университет”
 4. „Лесотехнически университет”
 5. „Минногеоложки университет”
 6. „Национална спортна академия”
 7. Висше училище по Телекомуникации и Пощи
 8. Филиал на „Национална художествена академия”
 9. Филиал на „Американски университет“
Back To Top