skip to Main Content

Детски лагер по изкуствата и спорта: ден 9

Спорт, уроци, творчество, игри – дори топлото време не може да ни измори. Така звучи накратко деветият ден от Детски лагер по изкуствата и спорта, който и вие можете да съпреживеете чрез галерията по долу:

Back To Top