skip to Main Content

График за преасфалтиране на засегнати пътни настилки на улица Георги Русев

Във връзка с извършване на строеж: „Подмяна на съществуващ уличен канал по ул. „Георги Русев“ от О.Т.224 до О.Т.220 /от кръстовището с ул. „3-та“ до кръстовището с безименна улица при бл. 26/ и от О.Т.220 до О.Т.217 пред бл. 29А, за периода от 05.04.2021 г. до 23.04.2021 г. ще се извършват строителни работи по възстановяването (полагане на износващ се слой асфалтобетон) на засегнатите пътни настилките на описаните участъци. 

Back To Top