skip to Main Content

График за затваряне на безименна улица – тупик, излизаща на „Едуард Генов“

Във връзка с извършване на строителни  дейности /бетонови работи/ на обект: „Сграда с преобладаващо жилищно предназначение с жилища, магазини, офиси, подземен гараж и ограда“ в УПИ ХІІІ-1361, /ПИ с идентификатор 68134.1607.1361/, кв. 20, м. „Малинова долина 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та част“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на безименна улица – тупик, излизаща на „Едуард Генов“ зад център за гуми „Радиал“ на следните дати:

 • 29.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 30.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 31.03.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 06.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 07.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 08.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 12.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 13.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 14.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 15.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 16.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 26.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 27.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.
 • 28.04.2021 г. от 08.00 до 18.00 часа.

 
Изпълнител: „КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „Цар Борис ІІІ Обединител“ №128, ет. 2, офис 7.

Back To Top