skip to Main Content

График за затваряне на безименна улица в кв. 5, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново

Във връзка с извършване на строителни  дейности  на обект: „Пететажна жилищна сграда с полуподземен и подземен гараж“ в УПИ ХХVІ-561,2858, кв. 5, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, се налага затваряне на безименна улица от ОТ129 при кръстовището с ул. „21-ви век“ до ОТ138 пред УПИ V-562 (бл. 10, ж. к. „Витоша“) на следните дати:

 • 02.04.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 05.04.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 07.04.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 09.04.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 12.04.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 14.04.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 16.04.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 19.04.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 21.04.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 23.04.2021 г. от 08.00 до 17.00 часа – бетонови работи.
 • 26.04.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 28.04.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 29.04.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 26.02.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.
 • 29.03.2021 г. от 08.00 до 14.00 часа – бетонови работи.                           

Изпълнител: „Р.С. ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
 
Графикът за затваряне на улицата е съобразен с графика на обект: „Сграда за общежитие с апартаменти, офиси, гаражи, сутерен с паркоместа и мазета“ в УПИ V-1756,/68134.1600.4776/, кв. 4а, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, район „Студентски“, гр. София, за затваряне на ул. „Проф. Христо Вакарелски“ в участък от завоя след бл. 2 до безименната улица пред сградата на №10.

Back To Top