skip to Main Content

Информация относно състоянието на пътната настилка на ул. „Георги Русев“

Във връзка с постъпващи запитвания относно състоянието на пътната настилка на ул. „Георги Русев“ след приключилите ремонти на Софийска вода, бихме искали да Ви уведомим, че към настоящия момент е поставен подложният слой на асфалтовата настилка. 

Предвид неподходящите метеорологични условия за възстановяване на пътни настилки, както и изграждането на строителните обекти на улицита, които тепърва ще трябва да прокарат инженерни съоръжения (ток, вода и канал до сградите), срокът за цялостното асфалтиране се удължава до 17.05.2021 г. По този начин ще се избегне повторно разкопаване на улицата. 

Back To Top