skip to Main Content

Съобщения за излезли от употреба моторни превозни средства

Кога се стига до принудително премахване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)?

За да класифицираме даден автомобил като излязло от употреба МПС (ИУМПС), трябва да проверим кога е направен последният технически преглед. Ако са минали 3 месеца оттогава (по постановление на Министерски съвет от 08.01.2021 г. Предходният период беше 2 години), следва районната адмнистрация да е установила собствеността на терена, на който е изоставена колата, и ако той е общински – да започне процедурата по принудително премахване.

  1. Процедурата по наредбата за отпадъците на територията на Столична община започва със залепване на стикер за доброволно преместване в 3-месечен срок.
  2. Ако собственикът не е преместил доброволно автомобила в установения 3-месечен срок, кметът на район „Студентски“ издава заповед за принудителното му премахване. След спазване на реда за съобщаване на заповедта, предвиден в член 18а от АПК, тя влиза в сила и започват да текат още 14 дни преди нейното изпълнение.
  3. В 14-дневен срок, след влизане в сила на заповедта, се съгласува график за ден и час между район „Студентски“, Столичен инспекторат, 7 РПУ и фирмата изпълнител (която ще вдигне колата), за да се извози до център за рециклиране. Автомобилът се поставя за съхранение още 14 дни на наказателен паркинг, за което собственикът следва да заплати наказателна такса. След изтичане на срока, колата подлежи на рециклиране.
Back To Top