skip to Main Content

Съобщение относно въвеждането на новата автоматизирана система за събиране на отпадъци

Уважаеми жители на район “Студентски” от кварталите “Дървеница” и “Младост 1-Мусагеница”

В ход е въвеждането на нова автоматизирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци, заимствана от италианската фирма NORD Engineering. С успех тази система вече е въведена в Бургас, но преди това е приложена в огромни градове като Буенос Айрес, Барселона и Флоренция. 

Липсата на разяснителна кампания, която би следвало да предхожда подобно нововъведение, породи множество сигнали и оплаквания. Във връзка с това, ние от район “Студентски” бихме искали да представим следната информация: 

 • Дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци и улично почистване се извършват на база сключен договор между консорциум „Титан София Център I” ДЗЗД и Столична община
 • Контрол върху изпълнението на договора изпълнява Столичен инспекторат към Столична община;
 • Районната администрация няма функции в сметосъбирането и сметоизвозването;  

В продължение на мисията ни да съдействаме за разрешаване на проблеми, бе проведена среща между районната администрация и Столичен инспекторат – Студентски, на която ни беше представена следната информация: 

 • Досега използваните контейнери са били с обем 1 100 л., докато новите са с вместимост от  2 250, 3 000 и 3 750 л
 • В жк. „Младост 1-Мусагеница“ по старата система е имало разположени 125 бр. с общ обем от 137 500 л., а по новата са поставени 39 бр. с обем 3750л. и 8 бр. с обем 3000 л. или общо 170 250 л
 • В кв. „Дървеница“ по старата система е имало разположени 115 бр. с общ обем от 126 500 л., а по новата са поставени 43 бр. с обем от 3750л. и 4 бр. с обем 3000л. или общо  173 250 л. 
 • Всички контейнери на територията на район „Студентски“ се извозват ежедневно, като за част от тях по график е заложено извозване два пъти на ден; 
 • Тъй като новите камиони са автоматизирани и се обслужват от по-малък брой персонал, който не събира натрупания боклук около контейнерите, по-малък камион минава по график  в района и събира натрупания боклук. Въпреки това молим да не оставяте боклук до контейнерите и да го изхвърлите в най-близко разположения съседен контейнер; 
 • При поставянето на новите контейнери е спазвано препоръчително разстояние всеки да е разположен не повече от 80-100 метра от най-отдалечения вход на сградата и пространството над новите контейнери да е свободно предвид новата автоматизирана система и начин на захващане и изсипване; 
 • Предстоят да бъдат поставени допълнителни контейнери от по-малкия обем 2250л., особено при блоковете с по-голяма дължина и много на брой входове; 

Допълнително получихме уверение, че при сигнали за контейнери, поставени на конфликтно или неподходящо място, поставени на улицата или в кръстовища, които намалят видимостта на шофьорите или пък са поставени на тротоари, които възпрепятстват безопасното преминаване на пешеходци, локацията им подлежи на промяна след извършване на проверка. 

В случай че въпреки ежедневното им извозване контейнерите не успяват да поемат обема от боклук и се препълват, можете да подадете сигнал за поставяне на допълнителен контейнер, който също ще бъде разгледан своевременно. 

Местоположението на новите контейнери за кв. “Дървеница”, можете да видите ТУК.

Местоположението на новите контейнери за кв. “Младост 1-Мусагеница”, можете да видите ТУК. 

Сигнали и предложения можете да подавате на електронния адрес на Столичен инспекторат – Студентски: ri-studentski@inspectorat-so.org, Контактния център на Столична община (https://call.sofia.bg/) или на телефон: 02/987 55 55 

Район „Студентски“ подкрепя въвеждането на новата автоматизирана система за събиране и транспортиране на битови отпадъци заради предимствата ѝ пред старата, а именно: 

 • Намалено време за обслужване от 3-4 минути на 45-60 секунди; 
 • По-голям обем и респективно нужда от по-малък брой контейнери, които са по-хигиенични и биха оставили повече свободно пространство в градската среда. При изграждане и реновиране на тротоари, районната администрация ще има предвид новите размери на контейнерите, за да обособява подходящи пространства за тях. 

Back To Top