skip to Main Content

Новата система за смяна на адресната регистрация онлайн беше представена днес

„Студентски“ е първият от 24-те района на територията на Столична община, където жителите вече могат да сменят адресната си регистрация онлайн. Новата система беше представена днес от заместник-кмета по направление „Дигитализация, иновации и икономически растеж“ на Столична община – Генчо Керезов.

След като от 1 септември платформата address.sofia.bg беше пусната пробно само за регистриране на настоящ адрес от студенти, от днес настоящ или постоянен адрес могат да заявят и всички жители, независимо в кой от петте квартала в района пребивават.

Как работи системата?

За да регистрирате настоящ или постоянен адрес, е необходимо да извървите няколко лесни стъпки:

  1. Да създадете профил в приложението на Evrotrust, след което да направите електронна идентификация;
  2. Попълнете заявлението за смяна на адресната регистрация;
  3. След като подадете заявлението, то ще бъде обработено от служители на районната администрация;
  4. До 2 работни дни ще получите удостоверение за новия ви адрес.

Какви документи са необходими за попълване на заявлението?

  • Когато студенти регистрират настоящ адрес в общежитие, е необходимо да предоставят данните от документа си за самоличност, както и копие от настанителната заповед.
  • Когато жител на район регистрира настоящ адрес в квартира, е необходими да предостави данни от личната си карта, както и информация за контакт със собственика на имота. След завършване на регистрацията, собственикът ще получи линк към системата, където да удостовери, че е съгласен другото лице да получи регистрация на съответния адрес.
  • Когато собственик на имот променя адреса си, трябва да предостави данните от документа си за самоличност, както и копие от нотариалния акт на имота.

В представянето на системата се включиха и кметът на район „Студентски“ – Петко Горанов, както и началникът на отдел „Административно и информационно обслужване“ – Десислава Костадинова, които констатираха, че онлайн регистрацията улеснява цялата процедура и ще намали струпването на хора в районната администрация.

Получените документи за смяна на адреса обработват служители на район „Студентски“, като по време на изявлението стана ясно, че от пробното ѝ пускане до този момент са получени около 400 заявления, а процесът върви гладко.

„Студентски“ е първият район, в който системата започва да работи активно, тъй като интензитетът на смяна на адреси тук е най-голям. За година в районната администрация постъпват около 10 000 заявления.

 

Back To Top