skip to Main Content

Предстои обществено обсъждане във връзка с проект за разширение на третия лъч на метрото

Проектът за изменение на общия устройствен план на Столична община в част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“ за разширяване на третата линия на Софийския метрополитен ще бъде тема на две обществени обсъждания, които ще се проведат на 15.04 и 22.04.2021 г.

Първата дата (15.04.) е предвидена за представяне и обсъждане на:

На 22.04. акцент ще бъде:

След приключване на обсъжданията гражданите ще имат възможност да подадат становища, мнения или предложения по проекта в районната администрация – Студентски град, бл.5, ет. 1, „Център за информация и услуги“, всеки делничен ден от 08:30 до 17:00 ч. или на електронна поща: rajon@studentski-so.org.

Крайният срок за подаване на предложенията по първия участък е 09.05.2021 г., а предложенията за втория се приемат до 17.05.2021 г.

На 12.05. и 20.05. ще се проведат заключителните дискусии по проектите.

Линк към събитието на 12.05. Начален час 17:30 ч.

Линк към събитието на 20.05. Начален час 17:30 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ПЪЛНАТА ЗАПОВЕД РСТ21-РА50-52/07.04.2021 Г. НА КМЕТА НА РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – ЧАСТ „КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА-МАСОВ ГРАДСКИ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ“

Back To Top