skip to Main Content

Предстои обучение на преброителите и контрольорите, одобрени на територията на район „Студентски“

На 02.09.2021 г. (четвъртък) ще се проведе обучение на преброителите и контрольорите, които са одобрени на територията на район „Студентски“ за Преброяване на населението и жилищния фонд през септември 2021 г. То ще стартира в 18:00 ч. в зала 400 „Аула Максима“ на „Минно-геоложки университет“, находяща се в сградата на лабораторен блок – Минно-геоложки университет с вход от ул. „Иван Багрянов“, срещу служебния гараж на „Български пощи“.

Аула максима на Минно-геоложки университет се намира на 230 м. от Метростанция Г. М. Димитров и на 500 м. от спирките на автобуси 67, 69, 70, 88, 123, 294 и 413. 

Back To Top