skip to Main Content

Поетапно ограничаване на МПС по безиемнна улица между кв. 24 и бл. 29, м. „Малинова долина“

Във връзка с изпълнението на строеж: „Изместване на съществуващ канал Ø300 бет. извън границите на УПИ ІV-1330, кв. 24, м. „Малинова долина 1-ва; 2-ра; 3-та; 4-та; 5-та; 6-та част“ от 05.10.2021 г. до 15.11.2021 г. поетапно ще се ограничава навлизането на моторни превозни средства по безименна улица от О.Т.216 до О.Т.214 (между кв. 24 и бл. 29, кв. 25).

Back To Top