skip to Main Content

График за поетапно затваряне за МПС на участък от ул. „Проф. Атанас Иширков“

Във връзка с извършване на строежи: 

  1. „Уличен водопровод Ø200 ПЕВП по ул. „Проф. Атанас Иширков“ (ОТ404-ОТ405=406), и уличен водопровод Ø110-ПЕВП по задънена ул. „ОТ405=406-ОТ406а-ОТ406б-ОТ406в“ от същ. водопровод DN200-чугун, находящ се по ул. „Проф. Атанас Иширков“ (близо до ОТ405) до ОТ406в за водоснабдяване на сграда в УПИ ХХХІ-2596, кв. 24, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, р-н. Студентски“, гр. София.
  2. Уличен канал Ø400-ПП по ул. „Проф. Атанас Иширков“ (ОТ404-ОТ405=406) и уличен канал Ø300-ПП по задънена ул. „ОТ405=406-ОТ406а-ОТ406б-ОТ406в“ от съществуващ канал Ø1000, находящ се по ул. „Проф. Атанас Иширков“ (на 34.00 м източно от ОТ405) до ОТ406а за отводняване на сграда в УПИ ХХХІ-2596, кв. 24, м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, р-н. Студентски“, гр. София.

Поетапно от 10.11.2021 г. до 31.12.2021 г. периодично ще се затваря за преминаване на моторни превозни средства участък от ул. „Проф. Атанас Иширков“ и кръстовището с ул. „Кирил Попов“.

За периодите на затварянето преминаването ще се осъществява през ул. „Проф. д-р Иван Странски“, ул. „Акад. Борис Стефанов“, ул. „Атанас Манчев“ и ул. „Франсоа Митеран“.

Back To Top