skip to Main Content

График за приемане на опасни отпадъци от домакинствата в район „Студентски“

На 05.11.2021 г. от 8:30 до 14:30 ч. фирма „БалБок Инженеринг“ ще приема опасни отпадъци, генерирани от домакинствата на територията на район „Студентски“. Мобилен събирателен пункт за района ще бъде паркингът пред читалище „Възраждане“ в ж.к. „Дървеница“. 

За повече информация за предаване и обезвреждане на опасни отпадъци можете да позвъните на тел. 070011750

листовка
Back To Top