skip to Main Content

Промяна на транспортния достъп до сградата на адрес „Акад. Борис Стефанов“ №35

Във връзка с извършване на строителни дейности на обект: „Външно електрозахранване и електрооборудване на подземен транформаторен пост в УПИ V-5044, кв. 272 и кабелни линии СрН 20 кV за захранване на „Апартаментен хотел, бистро, магазини и подземни паркинги“ в УПИ І-5043, 5044, кв. 272 и „Апартаментен хотел магазини и подземни паркинги“ в УПИ V-5044, кв. 272, м. Студентски град“, (ПИ с идентификатори 68134.1605.5046 и 68134.1605.5047), се налага затваряне на безименна улица, намираща се между строежа и северно от сградата на ул. „Акад. Борис Стефанов“ №35 за периода от 12.07.2021 г. до 12.08.2021 г.

За периодите на затварянията транспортният достъп до сградата на адрес: „Акад. Борис Стефанов“ №35 ще се осъществява през улица „Петър Увалиев“.

Back To Top