skip to Main Content

Промени в достъпа за пешеходци по източния тротоар на бул. „Д-р. Г. М. Димитров“

Във връзка с изграждане на обект: “Улица от О.Т.747 до О.Т.33б между кв. 53А и кв. 53Б, м. „Студентски град“, за периода от 29.03.2021 г. до 25.04.2021 г. включително ще бъде затруднено преминаването на пешеходци по източния тротоар на бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ в участъка пред новостроящата са сграда „NV Tower“, разположена в УПИ І-4002, 4101, 4589, кв. 53Б, м. „Студентски град“.   

Back To Top