skip to Main Content

Промяна на транспортния достъп до сградата на ул. „Акад. Борис Стефанов“ №35

Във връзка с разтоварване на едрогабаритни съоръжения за асансьоритена обект: „Апартаментен хотел с бистро, магазини иподземен паркинг“ в УПИ І-5043, 5044, кв. 272, м. „Студентски град“, гр. София, се налага затваряне на участък от уличното платно на безименната улица, намираща се между строежа и сградата на ул. „Акад. Борис Стефанов“ №35 на дати 04.03.2021 г. и 05.03.2021 г. от 09.00 до 18.00 часа.

За периодите на затварянията транспортния достъп до сградата на адрес: „Акад. Борис Стефанов“ №35 ще се осъществява от улица „Петър Увалиев“.

Back To Top