skip to Main Content

Работна среща за установяване на задълженията на страните по ремонта в кв. „Дървеница“ (ДОПЪЛНЕНА)

Заявеното от „Топлофикация София“ намерение да продължат с подмяната на топлопреносната мрежа в кв. „Дървеница“, район „Студентски“, предизвика основателни опасения сред жителите на квартала. Причината е близкият спомен от лятото на 2020 г., когато подобни дейности бяха значително просрочени във времето, а качеството на възстановителните работи беше незадоволително. Всичко това беше свързано с неудобства за местните хора.

Днес, 10 май 2021 г., в район „Студентски“ се проведе втора работна среща за установяване на задълженията на страните (възложител и изпълнител) на ремонтните дейности и районната администрация. В нея взеха участие – от страна на район „Студентски“ кметът Петко Горанов, гл. инж. Арсо Хавальов и инж. Елена Костадинова – гл. експерт „Инженерна инфраструктура“; от страна на „Топлофикация“ – инж. Росен Тирков, зам. директор на Топлофикация София и инж. Росен Флоров, директор на топлорайон „София Изток“; от страна на фирмата изпълнител на ремонта – г-н Мирослав Бонов, директор Дирекция „Строително-монтажни дейности“. 

Заявени бяха следните зони с обхват на ремонтни дейности:

Зона 1: Трасе: УСБАЛ по онкология – паркинг – ул. „Пловдивско поле“ 9-15 – Дом за стари хора – бл. 2. Разговорите продължават за организацията на движението по ул. „Пловдивско поле“ между ул. „Трайко Станоев“ и ул. „Проф. Марко Семов“.

Зона 2: Трасе: Резиденция на Република Корея – бл. 35, без ограничение на движението по ул. „Проф. Стоян Киркович“. Ще се полагат тръби в зелени площи, които ще подлежат на възстановяване;

Зона 3: Трасе: бл. 10 – бл. 11 – бл. 12 – бл. 13 – бл. 16 – бл. 15, без ограничение на движението по ул. „Проф. Стоян Киркович“; частично разкопаване на ул. „Айдемир“ от южната страна на бл. 12, улицата остава проходима.

Зона 4:  

  • бл. 17 – бл. 18 /без преминаване по ул. „проф. Стоян Киркович“ – бл. 18А – бл. 19 – преминаване по цялата дължина на ул. „Иван Боримечката“ от отклонението при ул. „Софийско поле“ до границата на бл. 18 с бл. 18А, както и отклонението в посока м. „Фантастико“; 
  • бл. 17 – бл. 29 – преминаване по ширина на ул. „Иван Боримечката“; 
  • бл. 17 – бл. 33 – преминаване по ширина на ул. „Иван Боримечката“ – бл. 34; 
  • бл. 18 – бл. 22 – преминаване по ширина на ул. „Иван Боримечката“ – бл. 21 – бл. 42А; 
  • бл. 18 – бл. 23 – преминаване по ширина на ул. „Иван Боримечката“; 
  • ул. „проф. Стоян Киркович“ /без преминаване/ – бл. 28; 
  • преминаване по ул. „Софийско поле“ от отклонението й при ул. „Иван Боримечката“ до близката страна на бл. 43 /включване на блока/. 

Временна организация на движението ще бъде създадена във връзка с преминаването по улиците така, както е описано. На останалите места преминаването ще е по зелени площи, които подлежат на възстановяване. Цялостната организация на този ремонт и графиците ще бъдат обявени допълнително. Към 17.05.2021 г. разговорите между район „Студентски“ и „Топлофикация“ за този обект още не са започнали. 

Във връзка с планирана профилактика от страна на „Топлофикация“ за целия район за времето от 3 до 15 юни и поради наличие на централна точка на топлоподаване, попадаща в ремонтирания участък, с цел избягване ново спиране на топлата вода на по-късен етап, се взе решение ремонтните работи да започнат от Зона 1. 

Изкопните работи ще засегнат частта от новоизградения паркинг, близка до металната ограда на УСБАЛ по онкология. По предварително споразумение между „Топлофикация“ и район „Студентски“, наред с възстановяването на засегнатия участък ще бъде изграден и тротоар, обслужващ паркинга. Водят се разговори за подравняване на калната точка западно от сградата на ул. „Пловдивско поле“ 9.

Такава е информацията по темата „Ремонти на „Топлофикация“ в кв. „Дървеница“ с дата 10 май 2021 г., понеделник. Затруднения имаме в съгласуване на схемата за временна организация на движението пред сградите на ул. „Пловдивско поле“ 9-15.

Back To Top