skip to Main Content

Съобщение за разрушаване на две сгради в кв. 46 А, район „Студентски“

Уведомяваме Ви, че на следните дати: 09.04.2021 г., 10.04.2021 г. и 11.04.2021 г. фирма „Юг-14“ ООД, ще извърши разрушаване на две сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 68134.1602.6111 (УПИ VІ-3559 за КОО, кв. 46 А, м. „Младост 1“, СО-район „Студентски“.  

Back To Top