skip to Main Content

Съобщение във връзка с обществената чешма на ул. „Пловдивско поле“, ж.к. „Дървеница“

Уважаеми жители на ж.к. „Дървеница“, 

Бихме искали да ви уведомим, че водата, която от тече от обществената чешма на ул. „Пловдивско поле“ в квартала, е негодна за питейно-битови цели. 

Във връзка със заповед  №3-104/09.10.2017 г. на Директора на Столична регионална здравна инспекция за спиране експлоатацията на обекта са извършени проби, на база които специалистите препоръчват преустановяване ползването на водата.

Back To Top