skip to Main Content
  1. Зимен дворец на спорта;
  2. Скейт-парк – Парк „Студентски” срещу Университет за национално и световно стопанство”;
  3. Спортна зала „Христо Ботев”;
  4. Картинг писта „Дунев – Мотор спорт”;
  5. Тенис комплекс „Студентски”;
  6. Спортна база „Бонсист”;
  7. Спортен комплекс на Техническия университет;
  8. Спортен комплекс на МГУ;
  9. Единадесет зали за спорт в НСА;
Back To Top